Babeerse Welkom!

Onze school heeft een hart voor kinderen! Als school dragen we bij aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze kinderen.

Niet alleen het verstandelijke aspect is belangrijk. Het sociaal-emotionele aspect is minstens zo belangrijk! Kinderen moeten zich goed en veilig voelen in de klas en op school. Dit zijn belangrijke leer- en ontwikkelingsvoorwaarden.

We werken als school mee aan een brede ontwikkeling!

Op sociaal gebied hangt er een warme sfeer op onze school en daar zijn we fier op! We hebben respect voor elkaar en waarderen elkaar zoals we zijn. We hebben een leerlingenraad zodat leerlingen ook mee betrokken worden en mee een inbreng hebben op verschillende aspecten van het schoolgebeuren.
Zo blijft onze school steeds jong en pittig, tof en cool!

 

Leerlingenraad

De kinderen (vanaf het derde leerjaar) die willen, mogen voor zichzelf wat reclame maken om zichzelf te promoten als kandidaat voor de leerlingenraad. Ze krijgen hiervoor 1 week de tijd. Op het einde van de week die erop volgt, volgen er verkiezingen (per klas).

Het kind met de meeste stemmen, mag dat schooljaar zetelen in de leerlingenraad.
Eén keer per maand zitten enkele leerlingen samen met twee juffen aan tafel om het beleid op school te optimaliseren.
Elke klas van de lagere school, vanaf het derde leerjaar, vaardigt dan 1 leerling af.
Samen denken zij na over verbeteringen die op school kunnen gebeuren, worden er nieuwe ideeën of voorstellen aangebracht vanuit de leerlingen of stellen de juffen sommige zaken ter discussie.