Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen!

Het M-decreet wil elk kind laten schitteren binnen zijn/haar persoonlijke mogelijkheden. We willen als school hier ook zoveel mogelijk aan tegemoet komen, rekening houdend met het welbevinden van de leerling en de draagkracht van onze school. Samen met de ouders, de leerkracht en alle andere betrokkenen zet ons zorgteam een zorgtraject op maat uit wanneer dit noodzakelijk is in het leerproces en de verdere ontwikkeling van de leerling.

zorgdriehoek

EMPTY