Babeerse Welkom!

Als zorgcoördinator waakt Juf Kristin Van Dooren over een goede zorgwerking :

 • Verzorgen van alle contacten met ouders, CLB, logo, kiné, ...
 • Opvolgen van de zorgkinderen
 • Opmaken van verslagen
 • Raadgever voor de klas- en zorgleerkrachten

 

Juf Dorien Proost volgt de zorg voor de eerste en tweede kleuterklassen op :

 • Taalstimulering
 • Wiskundige spelletjes
 • Motorische vaardigheden stimuleren
 • Extra uitdaging voorzien.
 • Ondersteuning in de klas.

 

Juf Hild Truyens volgt de zorg voor de derde kleuterklassen op :

 • Voorbereiding naar eerste leerjaar toe door taalstimulering, wiskundige spelletjes en werken aan werkhouding
 • Motorische vaardigheden stimuleren en werken aan een correcte potloodgreep.
 • Ondersteuning in de klas.
 • Extra uitdaging voorzien.

 

Juf Katrien Van Roey neemt alles wat het sociaal-emotionele aangaat op zich :

 • Faalangst
 • Veelvuldige ruzies
 • Rouwen
 • Verwerken van echtscheiding, zieke mama of papa

 

Juf Annelies Buyens is zorgleerkracht in de lagere school :

 • Spellingtraject vanaf derde leerjaar voor leerlingen met ernstige spellingproblemen
 • Klasinterne en klasexterne ondersteuning in vijfde en zesde leerjaar
 • Leesondersteuning
 • Opvolgen van individuele trajecten

 

Meester Bart Janssens is zorgleerkracht in de lagere school :

 • Klasinterne en klasexterne ondersteuning in het tweede, derde en vierde leerjaar.
 • Kangoeroeklas in het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar
 • Teamteach in 3A, 3B, 4A en 4B
 • Opvolgen en ondersteuning bij compacten
 • Ondersteuning bij AVI en intensieve leestraining
 • Bijwonen en opvolgen van klassenraden