De aankoop van dranken op school is niet meer mogelijk.

Binnen het gezondheidsbeleid van onze school promoten we water !
Warme dranken zijn om veiligheidsredenen in onze school niet toegelaten.

Kraantjeswater is gratis!

EMPTY