Brede basiszorg is de zorg die iedere leerkracht biedt aan alle leerlingen om met kwaliteitsonderwijs optimale ontwikkelingskansen na te streven.
Onze school stimuleert via een krachtige leeromgeving de ontwikkeling van alle leerlingen en probeert problemen te voorkomen. Wij werken daarbij actief aan het verminderen van risicofactoren en aan het versterken van beschermende factoren.

Wij dragen al onze leerlingen op handen en omringen hen zo goed mogelijk met de beste zorgen!

EMPTY