Onze school is steeds in ontwikkeling! De laatste jaren komt wetenschap en techniek steeds meer in de picture. We willen als school ook hierin verder ontwikkelen.

Dagelijks komen we met techniek in contact. Er is geen situatie te bedenken die niet in meer of mindere mate met wetenschap en techniek te maken heeft.
Kinderen vinden het vanzelfsprekend dat ze omringd zijn door ontelbare technische realisaties en stellen zich er meestal weinig vragen rond. Ze zijn vooral geïnteresseerd in de werking van de dingen en wat ze er al of niet mee kunnen doen. Spelenderwijs zullen kinderen dit trachten te achterhalen. Gedreven door hun fantasie zullen ze ook allerlei nieuwe dingen "uitvinden", doen of constructies maken.

Vanuit de lessen W.O. komen kinderen in contact met het domein techniek.

EMPTY