BAB Smartflower

 

Mos groeit niet alleen tussen de stenen maar ook in onze school! Wij zetten ons in voor het milieu in en om onze school. Met toffe acties proberen we kinderen te laten ervaren, onderzoeken,... hoe zij een steentje kunnen bijdragen om milieuproblemen aan te pakken.  

Ook ons actief oudercomité met haar verschillende werkgroepen probeert ons telkens te ondersteunen.

Via participatie (leerlingenraad, eigen inbreng in de lessen, thema's,...) krijgen de kinderen de kans om actief mee te werken bij al deze initiatieven. In de leerlingenraad kunnen de leerlingen noden en opmerkingen doorgeven aan het schoolteam en directie of tips geven voor het uitwerken van problemen i.v.m. MOS op school.

We proberen ons eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen op een pedagogisch verantwoorde manier en leerlingen, ouders, leerkrachten aan te zetten tot :

 • verminderen van de afvalberg
 • zuinig omgaan met water
 • zuinig omgaan met energie
 • aandacht voor een veilige, milieuvriendelijke schoolomgeving en duurzame mobiliteit
 • respect opbrengen voor de natuur
 • sensibiliseren van de ouders en omgeving i.v.m. bovenstaande punten

Bij ons gezondheidsbeleid brengen we actief kennis, vaardigheden en attitudes bij die gericht zijn op een gezonde levensstijl. We plaatsen voeding, hygiëne, beweging en veiligheid voortdurend in de kijker.

Onze school behaalde 3 MOS logo's. Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces zit en systematisch milieuacties organiseert. Onze MOS werking is zichtbaar in heel wat jaarlijkse activiteiten.


AFVAL

 • Nieuwe leerlingen krijgen een drinkbus en een koekendoosje
 • Gebruik van brooddozen/drinkbussen/koekendoosjes
 • melk/fruitsap in glazen flesjes tijdens de middag
 • inzamelen van batterijen/ inktpatronen
 • inzamelen van dopjes om blindengeleidehondenopleiding te ondersteunen
 • recto verso kopiëren om minder papier te verspillen
 • afvalarm ontbijt: om de 4 jaar
 • tweedehandsspeelgoed aankopen voor de klas
 • groene kleuters houden de speelplaats proper KS

 

WATER

 • gebruik van drinkbussen in de klas om het drinken van water te stimuleren
 • pictogrammen op waterreservoir in de toiletten van de kleuterschool
 • spaarkranen
 • drinkfonteintjes op de speelplaats
 • IOK-lessen rond water
 • bezoek aan Hidrodoe in Herentals
 • bezoek aan de watertoren
 • kringloop van het water
 • waterlopen in België
 • wereldwaterdag

 

ENERGIE

 • dikke truiendag
 • nieuwe energiezuinige verlichting
 • nacht van de duisternis: lichtvervuiling
 • bezoek aan Technopolis
 • IOK-lessen rond energie

 

NATUUR

 • herfstwandelingen  in het bos LS
 • natuurbelevingstocht/trollentocht KS
 • bosklassen/ zeeklassen
 • planten in de klas
 • gazonspeelvelden
 • dieren op bezoek in de klas
 • de appelboom van "juf Greet"
 • zaaien en planten
 • buitenklas
 • stiltespelletjes in de natuur KS
 • regenwormenhotel maken
 • picknickbanken: bij goed weer buiten eten, klassikale activiteiten

 

MOBILITEIT

 • ontbijt i.f.v. voedselkilometers
 • verluchten van de klas
 • autoluwe week
 • STRAPdag
 • Sam de verkeersslang
 • verkeersweek KS/LS
 • zichtbaarheidsmaanden (november-februari) FLUO
 • gebruik van openbaar vervoer bij bepaalde uitstappen
 • fietspool
 • verplaatsing met de Lijn
 • fietsparcours
 • oefenstonden fietsdagen in de KS/LS
 • fluohesje bij schooluitstappen
 • leerkrachten dragen fluohesje tijdens begeleiding leerlingen
 • het grote fietsexamen voor het 6de leerjaar
 • de verkeerstoets voor het 5de leerjaar (digitaal)
 • voetgangersexamen 3de leerjaar
 • fietsexamen 4de leerjaar/5de leerjaar
 • fietscontrole door de politie van Beerse
 • bezoek aan het politiekantoor KS/LS
 • behalen van verkeersbrevetten
 • busevacuatie
 • alles op wieltjes
 • bezoek middelbare scholen per fiets (overgang LS-SO)

 

GEZONDHEID

 • woensdag = fruitdag
 • deelname aan het Tutti Frutti project
 • geen frisdrank en snoep op school
 • gezonde tussendoortjes
 • gezond lunchpakket
 • gezond ontbijt
 • bewegingstussendoortjes in de klas
 • tai-chi op woensdag LS
 • sportactiviteiten, georganiseerd tijdens en na de lessen (SVS, WSGB)
 • deelname aan de jaarlijkse veldloop in Beerse
 • speelkoffer (hutje met ontlenen van spelmateriaal)
 • het grote Calcimusspel
 • spel van K'lorie: om de 4 jaar

Bewaren

Bewaren

EMPTY