De kinderen (vanaf het derde leerjaar) die willen, mogen voor zichzelf wat reclame maken om zichzelf te promoten als kandidaat voor de leerlingenraad.

Ze krijgen hiervoor 1 week de tijd. Op het einde van de week die erop volgt, volgen er verkiezingen (per klas).

Het kind met de meeste stemmen, mag dat schooljaar zetelen in de leerlingenraad.
Eén keer per maand zitten enkele leerlingen samen met twee juffen aan tafel om het beleid op school te optimaliseren.
Elke klas van de lagere school, vanaf het derde leerjaar, vaardigt dan 1 leerling af.
Samen denken zij na over verbeteringen die op school kunnen gebeuren, worden er nieuwe ideeën of voorstellen aangebracht vanuit de leerlingen of stellen de juffen sommige zaken ter discussie.

 

De leerlingenraad :

2020 2021 Leerlingenraad

Elise, Liene, Ruben, Lotte, Kor, Matz, Eloïse en Mil

 

 

Uit de Leerlingenraad van 15 januari 2021 :

  • De leerlingenraad heeft gezorgd voor nieuwe picto’s voor de extra speelveldjes (voetbalveld – smashmuur – zandbak – grasveld aan de appelboom). Deze komen in de nieuwe glazen kast aan de muur van klas 4B.
  • Wij hebben enkele manieren bedacht om de voetbalploegjes eerlijk(er) te verdelen, voor de leerjaren die het daar moeilijk mee hebben. Wij bezorgen onze tips aan alle klassen.
  • Om onze speelplaats in de lente op te fleuren, zouden we graag onze bloembakken nog eens vullen met eenjarige fleurige bloemen.
  • Er werden overal spelfiches opgehangen, ter inspiratie voor wie zich verveelt tijdens de speeltijd.
  • Er wordt een afspraak gemaakt met burgemeester en politiecommissaris om met de leerlingenraad te komen praten over de verkeersdrukte rond onze school.

Volgende vergadering : vrijdag 26 februari

EMPTY