De kinderen (vanaf het derde leerjaar) die willen, mogen voor zichzelf wat reclame maken om zichzelf te promoten als kandidaat voor de leerlingenraad.

Ze krijgen hiervoor 1 week de tijd. Op het einde van de week die erop volgt, volgen er verkiezingen (per klas).

Het kind met de meeste stemmen, mag dat schooljaar zetelen in de leerlingenraad.
Eén keer per maand zitten enkele leerlingen samen met twee juffen aan tafel om het beleid op school te optimaliseren.
Elke klas van de lagere school, vanaf het derde leerjaar, vaardigt dan 1 leerling af.
Samen denken zij na over verbeteringen die op school kunnen gebeuren, worden er nieuwe ideeën of voorstellen aangebracht vanuit de leerlingen of stellen de juffen sommige zaken ter discussie.

 

De leerlingenraad :

(Samenstelling & foto)

 

EMPTY