In de kijker ...

Foto's van de hele school

 
Onze Babbers lieten deze dag, ook in Corona, niet voorbij gaan! 
Om 11 u 55  sprongen wij een minuut om de kinderen met ADHD in de kijker te zetten. Want beweging is zeer belangrijk! 
Elk kind heeft recht op onderwijs! 

EMPTY