Als zorgcoördinator waakt Juf Kristin Van Dooren
over een goede zorgwerking :

 • Verzorgen van alle contacten met ouders, CLB, logo, kiné, ...
 • Opvolgen van de zorgkinderen
 • Opmaken van verslagen
 • Raadgever voor de klas- en zorgleerkrachten

 

 

 

 

Volgende taken worden opgenomen door de zorg-leerkrachten in de kleuterschool :

 • Taalstimulering
 • Wiskundige spelletjes
 • Motorische vaardigheden stimuleren
 • Extra uitdaging voorzien.
 • Ondersteuning in de klas.
 • Voorbereiding naar eerste leerjaar toe door taalstimulering, wiskundige spelletjes en werken aan werkhouding
 • Motorische vaardigheden stimuleren en werken aan een correcte potloodgreep.
 • Ondersteuning in de klas.
 • Extra uitdaging voorzien.
 • Faalangst
 • Veelvuldige ruzies
 • Rouwen
 • Verwerken van echtscheiding, zieke mama of papa

 

Volgende taken worden opgenomen door de zorg-leerkrachten in de lagere school :

 • Spellingtraject vanaf derde leerjaar voor leerlingen met ernstige spellingproblemen
 • Klasinterne en klasexterne ondersteuning in vijfde en zesde leerjaar
 • Leesondersteuning
 • Opvolgen van individuele trajecten
 • Klasinterne en klasexterne ondersteuning.
 • Kangoeroeklas in het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar
 • Teamteaching
 • Opvolgen en ondersteuning bij compacten
 • Ondersteuning bij AVI en intensieve leestraining
 • Bijwonen en opvolgen van klassenraden

EMPTY