Tijdens de verkeersweek, hangen we in onze refter de grote banner van Sam, de verkeersslang.

Jaarlijks doen we met onze school mee aan de STRAPDAG. (stappen als voetganger en trappen als fietser )

Omdat zichtbaarheid en veiligheid in het verkeer zeer belangrijk is, doen we met onze school mee aan de actie "HELM op, FLUO top !" ™

Vanaf de herfstvakantie tot en met de krokusvakantie wordt er aan de kinderen gevraagd om veilig (draag een fietshelm als je met de fiets komt) en zichtbaar (draag fluokledij) naar school te komen.  Dit wordt beloond met een stickerkaart. Zo kunnen ze sparen voor leuke beloningen.

Een keer per trimester verzamelen de kinderen van de lagere school op de speelplaats voor de prikactie. De namen van de kinderen die met de fiets naar school zijn gekomen en een fietshelm dragen, worden genoteerd. Een onschuldige hand trekt dan 1 naamkaartje.  Deze leerling wordt dan in de bloemetjes gezet met een leuke beloning.

Sam de Verkeersslang is een spel dat speciaal voor kinderen ontwikkeld werd.

De BAB dompelt de kinderen al vroeg onder in verkeerseducatie.

Zo oefenen ze in de kleuterschool op het veilig oversteken aan het zebrapad en komt er jaarlijks een agent op bezoek. Ook het veilig aan de kant van de huizen lopen komt aan bod.

In de onderbouw (eerste tot derde leerjaar) oefenen ze verder als voetganger op de openbare weg. Tijdens de verkeersweek leggen de kinderen van het derde leerjaar het voetgangersexamen (van VSV) af.

In de bovenbouw ( vierde tot zesde leerjaar) oefenen ze met de fiets, eerst in de veilige omgeving (op de speelplaats), daarna op de openbare weg.In het vierde en vijfde leerjaar leggen ze een tussentijds fietsexamen af.

In het zesde leerjaar leggen ze het grote fietsexamen (van VSV) af.  

In het vijfde leerjaar wordt er jaarlijks een online verkeersproef afgenomen met reële verkeerssituaties.

EMPTY