Het is belangrijk dat onze leerlingen actief betrokken worden bij het leerproces. Om goed te kunnen leren, is een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving nodig. In zo'n omgeving wordt het leerproces van leerlingen optimaal bevorderd.

In onze school zit een krachtige leeromgeving ingebed in de brede basiszorg van elke klas. Leerkrachten hebben tijdens hun activiteiten en lessen oog voor een breed stimulerend aanbod dat ook onderlinge verbanden legt binnen functionele contexten. Dit draagt mee bij aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen !

EMPTY