Onze school hecht veel belang aan de verkeersveiligheid en -vaardigheid van de leerlingen. We doen geregeld uitstappen op de fiets, geven fiets- en voetgangerslessen, organiseren verkeersexamens en nemen deel aan verkeersveiligheidsacties zoals Helm Op Fluo Top.

Verkeersveiligheid voor iedereen

De werkgroepen verkeer van de school en het oudercomité willen aan het begin van hetnieuwe schooljaar graag even wat aandacht besteden aan de verkeersveiligheid rond de school. Daarbij vragen we extra aandacht voor de veilige alternatieven die de school aanbiedt.

 

Je komt te voet naar school

Je kan zowel langs de hoofdingang in de Albertstraat als via de achteringang in de Jozef Rommensstraat de school bereiken.

Op verschillende drukke kruispunten in Beerse staan voor en na schooltijd gemachtigde opzichters die de kinderen veilig helpen oversteken. Bij personeelstekort zou het kunnen dat sommige kruispunten tijdelijk niet bemand zijn. De organisatie en planning van de gemachtigde opzichters is in handen van Wijkwerken (onderdeel van VDAB). 

Na school kan je bovendien gebruik maken van één van de 2 wandelrijen onderbegeleiding van een leerkracht:
- Rij dorp: deze rij gaat tot aan het centrum (kapper/bistro TgeRegT)
- Rij Jozef Rommensstraat: deze wandel- en fietsrij gaat tot aan het einde van de Jozef Rommensstraat.

Wie gebruik wenst te maken van één van deze rijen, laat dit aan de school weten. De rij die aan de Albertstraat vertrekt, verzamelt onder het afdak aan de hoofdingang van deschool. De rij naar de Jozef Rommensstraat verzamelt aan de groene poort. Deze rij sluit aan achter de fietsrij.

 

Je komt met de fiets naar school

Fietsers die naar school komen via de Albertstraat

Aankomst ’s morgens.

De kinderen uit de lagere school zetten hun fiets netjes in de fietsenkelder. Zij gaan langs binnen verder naar de speelplaats.Kleuters worden door hun ouders begeleid bij het wegzetten van hun fiets. De helling van de fietsenkelder is voor de meeste kleuters te moeilijk met hun fiets. Je mag ook met de fiets aan de hand over de speelplaats van de lagere school stappen naar de achterzijde van de school want daar is ook een grote fietsenstalling voorzien. Breng daarna je kleuter zelf naar de kleuterspeelplaats.

Vertrek na school

De ruimte aan de uitgang van de fietsenkelder in de Albertstraat is beperkt. Kinderen vande lagere school met een broer of zus in de kleuterschool wachten daarom aan hetschrijfbord onder het afdak op hun ouder(s). Ga als ouder eerst je kleuter ophalen en eventueel zijn of haar fiets (achteraan), en wandel via de speelplaats van de lagere school naar de voorzijde. Pas dan vertrekken de kinderen van de lagere school naar beneden om hun fiets uit de fietsenkelder op te halen. Op die manier hinderen de wachtende kinderen geen andere fietsers aan de uitgang van de fietsenkelder. In de fietsenkelder sorteren de kinderen voor.

Fietsers die naar school komen via de Jozef Rommensstraat

Voor wie langs de achterzijde naar school komt, gelden volgende afspraken:
- Zet je fiets netjes weg. Begin achteraan en sluit aan, dan is er voldoende stallingvoor alle fietsen.
- Wie na school met de fietsrij meegaat, zet zich in de juiste rij: de linkerkant gaatrichting brug 5, de rechterkant gaat naar de Veldstraat.
- Kinderen die door omstandigheden niet opgehaald worden, gaan naar denaschoolse opvang.
- Voetgangers die zelfstandig te voet naar huis gaan, sluiten achteraan aan bij de fietsenrij.

 

Word je afgezet of opgehaald met de wagen?

We vragen aan (groot)ouders om steeds hun wagen veilig te parkeren bij het afzetten enophalen. Nog te vaak zien we wagens op het zebrapad of aan de fietsuitgang staan.Daardoor is de zichtbaarheid van de kinderen beperkter, wat tot gevaarlijke situaties kanleiden.Er zijn momenteel werken aan de gang in de Albertstraat, waardoor de parkeerdruk nog groter is in de omgeving. Er zijn voldoende parkeerplaatsen achter het OCMW-gebouw ofaan de bibliotheek, van daaruit kan je te voet makkelijk je (klein)kind ophalen.

Een overzicht van de parkeer-mogelijkheden vind je hier ...

EMPTY